Adatvédelmi nyilatkozat

A Veresi Paradicsom Kft. az adatok kezelését az adatkezelésre vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi, különös tekintettel kerülnek figyelembevételre a következő rendelkezések: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről;  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 1. Alapvető fogalmak

Személyes adatok

A személyes adatok (másnéven személyre vonatkozó adatoknak) olyan adatok, amelyek alapvetően lehetővé teszik személyének meghatározását. A személyes adatok körébe tartozik az érintett személy neve, lakcíme, kora, e-mail-címe és telefonszáma.

Sütik (cookie-k)

A sütik olyan jelláncot tartalmazó fájlok, amelyekben bizonyos információkat nyíltan vagy kódolva helyeztek el. A sütiket a szerver küldi az ön számítógépére, és ott tárolja azokat. Először annak a számítógépnek az azonosítására szolgálnak, amelyről az adott honlapot megnyitották. Amennyiben bejelentkezik egy weboldalon, akkor a sütik arra szolgálnak, hogy a bejelentkezést közöljék a szerverrel, és ellenőrizzék az oldal letöltésére való jogosultságot. Minden sütinek van lejárati ideje, amelytől kezdve már nem érvényes. A Veresi Paradicsom Kft. a honlapon kizárólag úgynevezett session-cookie-kat (ideiglenes, egy adott látogatásra érvényes süti) alkalmaz, amelyek a böngésző bezárását követően érvényüket vesztik. A sütik segítségével visszakövethető a felhasználó útja a honlap különböző oldalain és a különböző weboldalakon keresztül. A sütik segítségével javítható a szerver és az ön számítógépe közötti kommunikáció, és ezáltal komfortosabbá tehető a weboldal használata. Elképzelhető, hogy a sütik nem a weboldal működtetőjétől, hanem harmadik féltől, szolgáltatótól származnak, ha pl. az oldalon reklám található. A böngészőjén keresztül lehetősége van a számítógépén található sütik megjelenítésére, a meglevő sütik törlésére, és olyan konfiguráció beállítására, amely alapján nem mindegyik süti – vagy egyetlen süti se – tárolódik. Néhány funkció egyáltalán nem, vagy nem megfelelően működik, ha nem engedélyezi a sütiket.

Pixel

A pixel, a webjelzők (web-beacons), tiszta GIF-ek vagy hasonlók (közösen „pixel“) olyan kis képek, amelyeket egy weboldalon vagy e-mailben helyeznek el. Mivel ezek a képek általában teljesen átlátszóak, nem láthatóak, és nem befolyásolják negatív módon a felhasználói élményt. A weboldal vagy e-mail-cím letöltésekor az ahhoz tartozó kép is letöltődik. Ezzel követhető például, hogy mely oldalakat milyen gyakran hívnak le, illetve hogy megnyitják-e és mikor a hírlevelet. A pixeleket gyakran alkalmazzák a sütikkel együtt. Amennyiben a böngészőjében deaktiválja a sütiket, a pixelen keresztül általában már csak azt számolják, hogy egy adott weboldalt hányszor hívnak le.

IP-cím

Az IP-(internet protocol)-cím a számítógéphez hozzárendelt, egyértelmű szám, amely azért szükséges, hogy keresni lehessen az interneten, oda küldenek minden adatot, adatcsomagot, amelyre a böngészéshez szükség van.  Az IP-címekből ezen kívül következtetni lehet arra, hogy melyik országból lépnek be számítógéppel a weboldalra.

 1. A személyes adatok Veresi Paradicsom Kft. általi gyűjtése és feldolgozása

A Veresi Paradicsom Kft. csak akkor gyűjti, tárolja és dolgozza fel az ön személyes adatait, ha az a jogszabályi rendelkezések értelmében megengedett, vagy ön beleegyezését adta ahhoz.

Két úton kapunk adatokat:

 1. Az ön által közölt adatok:

Általában anélkül használhatja az internetes oldalunkat, hogy közvetlenül megadna személyes információkat. Néhány szolgáltatáshoz, mint például a hírlevél-szolgáltatáshoz vagy nyereményjátékon való részvételhez elkérjük az önre vonatkozó személyes információkat, mint pl. név, e-mail-cím és/vagy postai cím, hogy az adott szolgáltatást gyorsan és felhasználóbarát módon tudjuk bonyolítani, vagy a szolgáltatásnyújtás egyáltalán lehetséges legyen (így pl. a nyertes értesítéséhez szükségünk van az elérhetőségeire vagy a hírlevél kiküldéséhez az email-címre). A Veresi Paradicsom Kft. által ezen a honlapon kínált valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletes információt jelen adatvédelmi nyilatkozat III. szakaszában talál.

 1. Adatok, amelyeket szolgáltatásaink ön általi igénybevétele során tudunk meg:

egyes adatok automatikusan és műszaki okokból már akkor felmerülnek, amikor látogatást tesz honlapunkon. Ide tartoznak a webszerver protokolladatai. Az általunk kínált oldalhoz történő minden egyes hozzáféréskor és egy fájl lehívásakor az erre az eseményre vonatkozó hozzáférési adatokat szerverünk protokolladatbázisban tárolja.

Valamennyi adat a következőkből áll:

 • az az oldal, amelyről egy új oldalra léptek vagy fájlt töltöttek le;
 • a lehívott fájl vagy oldal neve;
 • a lekérés dátuma és időpontja, a lekérdezés sikeressége és a szerver kihasználtsága a lekérés időpontjában;
 • az átvitt adatmennyiség;
 • a szolgáltatója által önnek kiosztott IP-cím;
 • amennyiben felhasználói fiókkal jelentkezik be, a megfelelő webes szolgáltatás bejelentkezésre vonatkozó információi.

A tárolt adatokat kizárólag név nélkül, statisztikai célokra értékeljük ki.

Google Analytics

A webes ajánlatunk javítására a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics úgynevezett „sütiket“, az ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a weboldal ön általi használatának elemzését. A weboldal ön általi használatáról a sütik segítségével létrehozott információkat általában a Google egyik szerverére, az USA-ba továbbítják és ott tárolják. Az IP-anonimizálás ezen az oldalon történő aktiválása alapján azonban a Google az ön e-mail-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi szerződő államában először lerövidíti. Csak kivételes esetben továbbítják a teljes IP-címet a Google USA-ban található szerverére, majd ott rövidítik le. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra fogja használni ezeket az  információkat, hogy kiértékelje a weboldal használatát, hogy jelentéseket állítson össze a  weboldalon történt eseményekről, és hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, ám ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezen kívül megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal ön általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: www.google.com/policies/privacy/ads/.

Más weboldalakra mutató linkek

Idegen oldalakra mutató hivatkozások vagy utalások („LINKEK“) esetén a Veresi Paradicsom Kft. elhatárolódik azok tartalmától. A felelősséget ezeknek az oldalaknak a szolgáltatója viseli.

Facebook-oldal, Instagram-oldal  https://www.facebook.com/veresiparadicsom/

Ha a Facebookon vagy az Instagramon keresztül intéz kérdést a Veresi Paradicsom Kft.-hez, úgy az adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk, eladási vagy egyéb reklámcélokra nem.

Az önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat „Felvilágosítás és kapcsolat” pontjában talál.

A Veresi Paradicsom Kft. ezen kívül lehetőséget biztosít arra, hogy a Facebookon keresztül részt vegyen néhány nyereményjátékunkon. Ha a Facebookon vagy az Instagramon megnyitja a Veresi Paradicsom Kft. oldalát, akkor az ott megjelenített valamennyi tartalom a Veresi Paradicsom Kft. egyik szerverén található. Az ott bekért adatokat csak a Veresi Paradicsom Kft. gyűjti,  tárolja és dolgozza fel, ezeket az adatokat nem továbbítja a Facebook, illetve az Instagram felé. További információkat a nyereményjátékokkal kapcsolatos adatfeldolgozásról jelen adatvédelmi nyilatkozat „Nyereményjátékok“ részében talál.

Ahhoz, hogy a Facebookon vagy Instagramon keresztül kapcsolatba tudjon velünk lépni, be kell jelentkeznie a Facebookon vagy az Instagramon. Ehhez a Facebook, illetve az Instagram adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. A Veresi Paradicsom Kft. nincsen befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. A Veresi Paradicsom Kft. nem kap személyes adatokat a Facebook, illetve az Instagram üzemeltetőjétől. További információk: www.facebook.com/about/privacy/

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

 1. A Veresi Paradicsom Kft. által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

3.1. A Veresi Paradicsom Kft. honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Veresi Paradicsom Kft. honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie (süti) kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Veresi Paradicsom Kft. személyes adatkezelést e körben nem folytat.

3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Veresi Paradicsom Kft. honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Veresi Paradicsom Kft. hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím, érdeklődési kör.

(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, jelszó.

(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Veresi Paradicsom Kft. szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a Veresi Paradicsom Kft. vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Veresi Paradicsom Kft. weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a hozzájárulás visszavonásáig. Hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Veresi Paradicsom Kft. székhelyére megküldött postai levélben történik.

3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

(1) A Veresi Paradicsom Kft. direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Veresi Paradicsom Kft. honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veresi Paradicsom Kft. személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

(3) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából, elektronikus vagy postai úton.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Veresi Paradicsom Kft. vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím.

(6) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

III. Egyes szolgáltatások

 1. Nyereményjátékok

A nyereményjátékok lebonyolításához a Veresi Paradicsom Kft. begyűjti a résztvevők személyes adatait. Ilyenek a megszólítás, a teljes név és cím, az e-mail-cím és egyes esetekben a telefonszám, amennyiben szükség van a rövid időn belüli kapcsolatfelvételre. Ezeket az adatokat először a nyertesek e-mailen, postai úton és/vagy telefon történő értesítésére használjuk fel, és a cím ezen kívül a nyeremény elküldésére is szolgál. Előfordulhat, hogy a mindenkori résztvevő együttműködő partner, aki a nyereményt felajánlotta, saját felelősségére vállalja az elküldést. Ebben az esetben a címre vonatkozó adatokat erre a célra továbbítjuk az adott együttműködő partner felé. Az adatokat kizárólag a Veresi Paradicsom Kft. gyűjti be, és dolgozza fel. Az adatokat más nem kapcsolt vállalatoknak nem küldjük tovább.

Amennyiben hírlevél szolgáltatásunkat (lásd jelen adatvédelmi nyilatkozat Hírlevél fejezetét) nem rendelte meg külön és a nyereményjátékon való részvételtől függetlenül, úgy ezeket az adatokat nem használjuk fel reklám céljára, azokat legkésőbb három hónappal az adott nyereményjáték befejeződését és lebonyolítását követően töröljük.

Statisztikai célból név nélkül kiértékeljük, hogy hányan vettek részt az adott nyereményjátékban. Ebből a kiértékelésből nem lehet következtetni az egyéni résztvevőkre.

Az önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást önnek. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat Felvilágosítás és kapcsolat pontjában talál.

 1. Hírlevél

A hírlevélre történő feliratkozás keretében magadott személyes adatait, különös tekintettel a megadott érdeklődési körökre arra használjuk fel, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat személyre szabottan kínáljuk önnek. Nevének közlésével lehetővé teszi számunkra a személyes megszólítást és adatainak egyszerű kezelését. A címével kapcsolatos adatok, különösen az irányítószám, lehetővé teszi számunkra, hogy az adott régióra kialakított ajánlatokat tegyünk önnek.

Továbbá folyamatosan törekszünk ajánlatunk javítására. Ide tartozik az elküldött hírlevelek kiértékelése is, pl. hogy a közölt e-mail-cím elérhető-e, mely hírleveleket nyitották meg, a hírlevélen belül mely linkekre kattintottak rá és történt-e visszacsatolás (automatikus válasz, hibaüzenet stb.).

Az adatokat kizárólag a Veresi Paradicsom Kft. gyűjti be, és dolgozza fel. Az adatokat nem küldjük tovább.

A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele előtt beleegyezését adja e-mail-címének, valamint az ott kért adatainak felhasználásához. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy termékeinkről és szolgáltatásainkról egyéni ajánlatokat tegyünk Önnek és folyamatosan javítsuk hírlevél-szolgáltatásunkat.

Az adott beleegyezés (e-mail-cím használata, a személyes adatok használata) bármikor visszavonható. Kérjük, ezzel kapcsolatban írjon a következő email-címre: info@gardeninvest.hu, vagy jelen adatvédelmi nyilatkozat Kapcsolat elnevezésű pontjában megnevezett kapcsolattartóhoz. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat ezen kívül minden hírlevél alatt megtalálja.

A Veresi Paradicsom Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy a hírlevelek bizonyos tartalmait a Facebookon keresztül továbbajánlja. A megfelelő mezőre kattintva a megfelelő tartalom internetcíme továbbítódik a Facebookra. Egyéb adatokat a Veresi Paradicsom Kft. nem továbbít. Adott esetben a Facebook további adatokat gyűjt be öntől (pl. sütiket alkalmaz vagy bejelentkezést kér), kérjük, ezzel kapcsolatban tanulmányozza a Facebook adatvédelmi nyilatkozatát.

 1. Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor bekérjük a megszólítást, a vezetéknevét és email-címét, hogy kérdésére gyorsan és egyénileg tudjunk válaszolni. Amennyiben telefonos kapcsolatfelvételt kér, úgy kérjük, közölje velünk a telefonszámát is. Az adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk fel, értékesítési vagy más reklámcélra nem.

 1. Felvilágosítás és kapcsolat

Ellenőrizni tudja az összes személyes adatot, amelyet online bocsátott rendelkezésünkre. Kérésre szívesen közöljük önnel írásban és térítésmentesen, hogy tároljuk-e személyes adatait, és ha igen, melyeket. Itt kérheti a nálunk tárolt adatainak törlését is, amennyiben azokra nincsen szükség az ön és közöttünk fennálló megállapodásos kapcsolathoz, vagy a jogszabályi rendelkezések értelmében nem vagyunk kötelesek tárolni azokat.

Kérjük, hogy kérésével vagy akár az adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó egyéb kérdésével és javaslatával forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek egyikén:

Veresi Paradicsom Kft.
2112 Veresegyház, Kisrét utca 2.
info@veresiparadicsom.hu